Kursy i szkolenia - ptk

Polskie Towarzystwo KynoterapeutyczneKynoterapeutyczne

PTK
Przejdź do treści

spotkanie z psem

edukacja z psem

terapia z psem
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
ul. Rysia 2a
85-809 Bydgoszcz
Kursy i szkolenia

                                     KURS NADAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
                                                          Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

                            Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego
                                                                           UWAGA!
                                   Kurs odbywa się w miastach: Bydgoszczy i Katowicach.
                                    
Cel kursu: kompleksowy kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007.

Adresaci kursu: zainteresowane kynoterapią osoby:
- pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy  społecznej lub
- mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
- planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną.

Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyki otrzymują Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) na druku MEN.
Na podstawie Zaświadczenia absolwenci kursu mogą obiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certfikowanych Kynoterapeutów.

Organizator: Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia: www.adeptus.szkola.pl

STUDIA PODYPLOMOWE w PWSZ w Elblągu
Więcej informacji na stronie:   http://www.pwsz.elblag.pl/podyplomowe-kynoterapia.htmlw
OSOBY KONTAKTOWE:

Prezes Zarządu:
Hanna Wojciechowska
e-mail: vitajcie@gmail.com
tel. 793 66 99 27

V-ce Prezes Zarządu:
Agnieszka Maćkiewicz
e-mail: agnieszkamackiewicz@op.pl

Członek Zarządu:
Magdalena Dach
e-mail: dogonicradosc@wp.pl

Koordynator d.s. szkolenia,
testów i doboru psa:

Hanna Wojciechowska,
e-mail:
vitajcie@gmail.com
tel. 793 66 99 27

Koordynator d.s. organizacji egzaminów Pies Terapeutyczny: Agnieszka Maćkiewicz,
e-mail: agnieszkamackiewicz@op.pl

Koordynaror d.s. organizacyjnych:Magdalena Dach
e-mail: dogonicradosc@wp.pl
Wróć do spisu treści