spotkanie z psem
edukacja z psem
terapia z psem
Na skróty
© 2013 POLSKIE TOWARZYSTWO KYNOTERAPEUTYCZNE
Projekt strony:  wiesiekdach@wp.pl
spotkanie z psem
edukacja z psem
terapia z psem
PTK zezwala na cytowanie treści zamieszczonych na stronie pod warunkiem każdorazowego podania jako źródła Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego i linku do strony www.kynoterapia.eu , jeśli nie zaznaczono inaczej w odniesieniu do konkretnych treści i zdjęć. W takim przypadku prosimy o kontakt z autorem w celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiału.
Kursy i szkolenia
                                      KURS NADAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
                                                           Kynoterapeuta (dogoterapeuta)

                             Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego
                                                                            UWAGA!
                                     Kurs odbywa się w miastach: Bydgoszczy i Katowicach.
                                     
Cel kursu: kompleksowy kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007.

Adresaci kursu: zainteresowane kynoterapią osoby:
- pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy  społecznej lub
- mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub
- planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną.

Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyki otrzymują Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) na druku MEN.
Na podstawie Zaświadczenia absolwenci kursu mogą obiegać się o umieszczenie w Rejestrze Certfikowanych Kynoterapeutów.

Organizator: Niepubliczny Ośrodek Edukacji ADEPTUS w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia: www.adeptus.szkola.pl

STUDIA PODYPLOMOWE w PWSZ w Elblągu
Więcej informacji na stronie:   http://www.pwsz.elblag.pl/podyplomowe-kynoterapia.htmlw
 
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
Kursy i szkolenia
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
ul. Rysia 2a
85-809 Bydgoszcz