793 66 99 27

Wszelkie prawa zastrzeżone, bociojakub@gmail.com 

spotkanie z psem

 

edukacja z psem

 

terapia z psem

O nas

Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
powstało w 2006 roku. Jego głównym celem jest promowanie standardów pracy edukacyjnej i terapeutycznej
z psami.
Swoje cele osiągamy poprzez:  
- prowadzenie rejestru kynoterapeutów - wykwalifiikowanych osób posiadających potwierdzone przygotowanie  do pracy z psem  
- egzaminowanie psów terapeutycznych - pies, aby otrzymać licencję psa edukacyjnego lub terapeurycznego, musi zdać egzamin, który prowadzony jest przez komisję posiadającą doświadczenie w pracy z psami (zoopsycholog, treser, kynoterapeuta, który przygotował do pracy co najmniej jednego psa terapeutycznego)  
- prowadzenie rejestru psów terapeutycznych - na naszej stronie znajduje się aktualny wykaz psów posiadających uprawnienia PTK do pracy  
- prowadzenie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych  
- publikacje naukowe  
- organizację obozów szkoleniowch 
 - propagowanie kynoterapii jako metody edukacji i pracy z psem  
- współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi
- współpracę z innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania, a także wspieranie ich.