Deklaracja "Partner PTK" do pobrania TUTAJ

spotkanie z psem

 

edukacja z psem

 

terapia z psem

Logo kolorowe na białym tle

Powinno być używane wyjątkowo. Wyłącznie dla druku jednokolorowego czarnego.  Tło - obowiązkowo białe.

 

Pobierz

Podstawowa wersja logo. Powinna być używana wyłącznie na tle białym lub jasnoszarym (do 20 % czerni).

 

Pobierz

Logo kolorowe na białym tle

Program Partner PTK

 

 

Program PARTNER PTK został powołany, aby wspomagać kynoterapeutów, którzy bardzo często traktują kynoterapię jako misję niesienia pomocy potrzebującemu rehabilitacji człowiekowi, a nie jako sposób zarabiania na życie. Niosąc pomoc innym często nie potrafią, bądź nie mają czasu, siły i ochoty aby zadbać o swoje potrzeby. Dlatego Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne powołało do życia Program PARTNER. W ramach tego programu zawierane są umowy z firmami i organizacjami, które mogą i chcą udzielić kynoterapeutom rabatów bądź specjalnych cen na swoje towary i usługi. Firmy te nazywane są Sponsorami. W pierwszej kolejności pozyskaliśmy Sponsorów na to, co jest potrzebne w codziennej pracy: karmę dla psa, akcesoria dla psa oraz ubezpieczenie kynoterapeuty. Nie zapomnieliśmy również o pomocy

w stworzeniu wizytówki w Internecie. Wielkość udzielonych rabatów świadczy o docenieniu pracy kynoterapeutycznej oraz o wielkim sercu Sponsorów. Za to serdecznie im dziękujemy w imieniu wszystkich uczestników Programu PARTNER zwanych Partnerami PTK.

Partnerzy PTK mają prawo używać w swoich materiałach promocyjnych logo Programu PARTNER PTK w okresie ważności legitymacji Partner PTK. Logo powinno być używane zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.

Pozyskujemy również pojedyncze artykuły przydatne w pracy kynoterapeuty, które Partnerzy PTK mogą nabywać w specjalnych cenach..


 

Partner - wytyczne

 

 

Używanie logo Programu PARTNER PTK

Partnerzy PTK mają prawo używać w swoich materiałach promocyjnych logo Programu PARTNER PTK, jedynie w okresie ważności legitymacji Programu Partner PTK. Logo nie może być używane w zestawieniu z treścią nie związaną z kynoterapią, treścią niezgodną ze standardami lub wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, treścią naruszającą prawo, bądź dobre obyczaje. Pole ochronne - odległość logo od tekstu, bądź innych elementów graficznych - nie może być mniejsza niż 1/6 szerokości logo. Logo powinno być używane zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.

 793 66 99 27

Wszelkie prawa zastrzeżone, bociojakub@gmail.com