spotkanie z psem

 

edukacja z psem

 

terapia z psem

Rejestr Certyfikowanych KynoterapeutówRejestr Certfikowanych Kynoterapeutów zawiera dane osób posiadających tytuł "Kynoterapeuta" 

i "Specjalista kynoterapii". Osoby te,  posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kontaktu do kynoterapeuty ze swojego regionu mogą składać zapytanie listowne na adres:


Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, 85-809 Bydgoszcz ul. Rysia 2A


 

Wpisanie do Rejestru

 

O wpis do Rejestru mogą ubiegać się jedynie absolwenci studiów i kursów akredytowanych lub objętych

patronatem przez PTK. Wpis do Rejestru dokonywany jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz po jego weryfikacji przez PTK. 

Formularz zgłoszenia do rejestru

 793 66 99 27

Wszelkie prawa zastrzeżone, bociojakub@gmail.com