Wszelkie prawa zastrzeżone, bociojakub@gmail.com 

 793 66 99 27

Rejestr Certyfikowanych KynoterapeutówRejestr Certfikowanych Kynoterapeutów zawiera dane osób posiadających tytuł "Kynoterapeuta" i "Specjalista kynoterapii". Osoby te,  posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kontaktu do kynoterapeuty ze swojego regionu mogą składać zapytanie listowne na adres:


Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, 85-809 Bydgoszcz ul. Rysia 2A


 

Wpisanie do Rejestru

 

O wpis do Rejestru mogą ubiegać się jedynie absolwenci studiów i kursów akredytowanych lub objętych

patronatem przez PTK. Wpis do Rejestru dokonywany jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz po jego weryfikacji przez PTK. 

Formularz zgłoszenia do rejestru

spotkanie z psem

 

edukacja z psem

 

terapia z psem