spotkanie z psem

 

edukacja z psem

 

terapia z psem

 793 66 99 27

Wszelkie prawa zastrzeżone, bociojakub@gmail.com 

Kurs "KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA)"

WYŚLIJ DO NAS ZGŁOSZENIE JUŻ TERAZ!

Zapraszamy na praktyczny kurs KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA).
Kurs KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA) umożliwia zgodne z prawem prowadzenie zajęć kynoterapeutycznych (dogoterapeutycznych) jako terapii wspomagającej inne terapie, oraz zajęć edukacyjnych z udziałem psa. Umożliwia również uczestniczenie w projektach unijnych i krajowych, gdzie wymagane jest wykazanie posiadanych przez instruktora uprawnień zawodowych zgodnych z rejestrem zawodów i specjalności

na potrzeby rynku pracy.


Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Szkolenia Psów PTK w Bydgoszczy oraz na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego ZABAJKA 2. Teoria jest ważna, ale praktyka daje nieocenione możliwości. Dlatego wszystkie wiadomości teoretyczne będziemy weryfikować w praktyce czy to na psim placu szkoleniowym, czy to podczas zajęć z podopiecznymi Zabajki 2.
Prowadzenie szkoleń powierzyliśmy osobom z wykształceniem profilowym danego tematu (logopeda, rehabilitant, terapeuci kierunkowi, behawiorysta, trener psów itd.) oraz z wieloletnią praktyką. Są to pasjonaci swojej pracy, którzy w interesujący sposób przekażą wiedzę i zarażą Was swoją pasją. Każdemu z Kursantów gwarantujemy konsultacje dotyczące pracy z Jego psem lub pomoc w doborze przyszłego psa terapeutycznego.
Pomagamy w załatwieniu noclegów w godnym miejscu i za rozsądną cenę.

 

PLAN KURSU „KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA)”

Kurs objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwo Kynoterapeutycznego.
Kod zawodu: 323007 (według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy)

 

 

I BLOK – KYNOLOGIA I PRZYGOTOWANIE PSA DO PRACY W KYNOTERAPII (DOGOTERAPII)

 

1. Standardy pracy i prawne aspekty pracy kynoterapeuty.
2. Dobrostan psa.
3. Bezpieczeństwo zajęć kynoterapii.
4. Podstawy opieki weterynaryjnej - anatomia i fizjologia psa.
5. Ratownictwo przedmedyczne psa.
6. Pies - komunikacja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa.
7. Cechy behawioru determinowane pierwotną użytkowością psa
8. Wybór psa terapeutycznego – testy predyspozycji.
9. Rozwój fizyczny i behawioralny w oparciu o fazy rozwojowe psa.
10. Etogram, behawior psa.
11. Emocje i stres – rozpoznawanie i techniki przeciwdziałania.
12. Techniki pozytywnego wzmacniania w szkoleniu psów terapeutycznych.
13. Przygotowanie psa terapeutycznego do pracy w edukacji i terapii.
14. Elementy szkolenia psa terapeutycznego.
15. Podstawowe ćwiczenia z udziałem psa stosowane w kynoterapii.
16. Certyfikacja psa terapeutycznego.
17. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu pracy z psem.

 

 

II BLOK – METODYKA PRACY KYNOTERAPEUTY

 

A/TERAPIA Z PSEM
1. Istota zajęć TP.
2. Istota i metody pracy kynoterapeuty z osobą z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku zaburzeń emocjonalnych.
4. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku MPD.
5. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku ZD.
6. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku spektrum autyzmu.
7. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku kynofobii.
8. Istota i metody pracy kynoterapeuty w przypadku dysleksji.
9. Istota i metody pracy kynoterapeuty z osobami w wieku senioralnym.
10. Wspomaganie rozwoju mowy.
11. Metody pracy kynoterapeuty w z wykorzystaniem technik integracji sensorycznej.
12. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu terapii z udziałem psa.


B/EDUKACJA Z PSEM 
1. Istota zajęć EP.
2. Konstruowanie programów kynoterapeutycznych na poziomie edukacji zintegrowanej.
3. Możliwości pracy w oparciu o okresy rozwojowe człowieka.
4. Wspomaganie rozwoju czytania i pisania.
5. Wspomaganie rozwoju ruchowego.
6. Wspomaganie rozwoju intelektualnego.
7. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu edukacji z udziałem psa.


C/SPOTKANIE Z PSEM
1. Istota zajęć SP.
2. Elementy pedagogiki zabawy z udziałem psa.
3. Zajęcia typu „Bezpieczny kontakt z psem”.
4. Zajęcia integracyjne z udziałem psa.
5. Gry i rozwijające zabawy z udziałem psa.
6. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu spotkań z udziałem psa.


TERMINY SPOTKAŃ

 • Kurs obejmuje 16 spotkań tj.
  8 weekendowych zjazdów obejmując 128 godzin dydaktycznych, oraz 15 godzin praktyk kynoterapeutycznych.
 • Kurs może przebiegać w trybie hybrydowym.


1. 14, 15 września 2024 r. Bydgoszcz
2. 28, 29 września 2024 r. Bydgoszcz
3. 5, 6 października 2024 r. Bydgoszcz
4. 19, 20 października 2024 r. Bydgoszcz
5. 26, 27 października 2024 r. Zabajka 2
6. 9, 10 listopada 2024 r. Zabajka 2
7. 23, 24 listopada 2024 r. Zabajka 2
8. 7, 8 grudnia 2024 r. Zabajka 2

 

DLA KOGO KURS
Rekrutacja obejmuje osoby z wykształceniem minimum średnim

 • mające zamiar podjąć pracę kynoterapeuty w jednostkach systemów edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
 • pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej,
 • planujące włączyć kynoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym,
 • planujące prowadzić indywidualną praktykę kynoterapeutyczną,
 • chcące poznać metodyki pracy kynoterapeuty z osobami zdrowymi i z różnymi wyzwaniami rozwojowymi,
 • chcące poznać metodyki wspomagania edukacji i rozwoju intelektualnego z udziałem psa,
 • pragnące poznać behawior psa,
 • chcące rozwinąć swoje umiejętności w szkoleniu i wychowaniu psa,
 • chcące poznać metody doboru i certyfikacji psa do pracy w kynoterapii.

 

ZAWIADCZENIA I CERTYFIKATY

 • Wystawiamy zaświadczenia zgodne z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzające ukończenie kursu, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • Na podstawie zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu kursu Absolwenci mogą obiegać się o umieszczenie ich w Krajowym Rejestrze Certyfikowanych Kynoterapeutów PTK.

 

CENA

 • Koszt uczestniczenia w kursie wynosi 4200 zł.
 • Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • i zdecydowane na stworzenie własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z U.P. obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 • z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu uzyskania informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.
 • Można pozyskać fundusze na kurs Kynoterapia ze środków publicznych np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.


ZGŁOSZENIA I WPŁATY
Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko i nr telefonu prosimy przesyłać na adres vitajcie@gmail.com.
Informacja telefoniczna pod numerem 793 66 99 27.